#

Om Team Norway

Teamnor.no driftes av Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité.

Team Norway ble etablert på sosiale medier i desember 2015. 30. november 2019 lanserte vi nettsiden teamnor.no. 

Målet
med teamnor.no er å skape økt entusiasme og interesse for bredden i norsk toppidrett innen olympiske og paralympiske idretter. Målgruppen er det brede lag av det norske idrettsinteresserte publikum – dele opplevelser og gi prestasjonene perspektiv i både nasjonal og internasjonal sammenheng.

Hvilke idretter?
Vi samarbeider med alle særforbund som har olympiske eller paralympiske idretter. Utøverprofilene vi presenterer på denne siden får A-, B-, eller U-stipend fra Olympiatoppen. I tillegg presenterer vi landslag som har utøvere eller lag som kan kvalifisere seg til OL eller Paralympics.

Historisk materiale
Norges idrettsforbund eier rettighetene til Norsk Idrettsleksikon av Tom A. Schanke som brukes til historiske artikler på denne hjemmesiden. 

Norges idrettsforbund samarbeider også med Norges Olympiske Museum på Lillehammer som har bidratt med historisk materiale - spesielt knyttet opp mot tidligere olympiske mesterskap.

NRK har gitt oss tilgang på mye historisk materiale i form av gamle videoklipp fra OL og Paralympics, og IOC og IPC som har tilgjengeliggjort statistikk, bilder og videomateriale.

Team Norway har inngått et redaksjonelt samarbeid med Norske Idrettsleder-veteraner om Norsk Idretts Æresgalleri fra og med april 2021. 

Meld deg på vårt nyhetsbrev