#
Gavesjef i Sparebankstiftelsen DNB, Sissel Karlsen, overrakte fredag en gave på til sammen 30 millioner over fire år. Fra venstre: Sissel Karlsen, skateboarder Elias Nilsen, toppidrettssjef Tore Øvrebø. Foto og video: Geir Owe Fredheim / NIF

30 millioner til utviklingsprosjekter

Skrevet av Kristin Bentdal Larsen 25. november 2022

Fredag mottok Olympiatoppen en gave fra Sparebankstiftelsen DNB til prosjektene «Mangfold i toppen», blant annet gjennom SUMMIT 2024, og «Det krevende steget».

Sparebankstiftelsen DNB ga fredag 25. november en gave til Olympiatoppen på 30 millioner, fordelt over fire år. Gaven tildeles de to prosjektene «Mangfold i toppen» og «Det krevende steget».

– Vi har jobbet med Olympiatoppen siden 2016, og vi ser at det er mange særforbund som har lite midler. Det er de vi ønsker å støtte, for vi vet at det gjør en stor forskjell for å kunne prestere på det nivået de ønsker, sier Sissel Karlsen, gavesjef Natur og Friluftsliv og Idrett og Lek i Sparebankstiftelsen DNB.

Gavesjefen håper nå at deres gave er til inspirasjon, og oppfordrer andre stiftelser og næringslivet til å bli med på samarbeidsprosjektet.

– Jeg håper at vår tildeling kan utløse mer midler andre steder. Idretten er en samlende nasjonal kulturarv selv for dem som ikke er spesielt interessert i sport. Det er et samtaleemne både i gode og dårlige tider, sier Karlsen. – Jeg tenker at næringslivet må kjenne sin besøkelsestid og bli med på SUMMIT. Idretten trenger dem om vi skal ha flere idretter synlig i media og flere idretter på toppnivå. Da trenger vi bidrag fra stiftelser som oss og fra næringslivet og alle som har mulighet til å bidra.

Tore Øvrebø roser samarbeidet med Sparebankstiftelsen DNB, og er takknemlig for at stiftelsen ser verdien i toppidretten.

– Sparebankstiftelsen DNB er en god partner for utviklingsprosjekter, og vi har et godt samarbeid. Vi får mye ut av de midlene på vegne av utøverne, og dette er en inspirasjon til det arbeidet vi har stått i lenge nå, sier toppidrettssjef Tore Øvrebø.

Også idrettspresident Berit Kjøll er fornøyd med gaven fra Sparebankstiftelsen DNB.

–Det er et fantastisk stykke arbeid Olympiatoppen har gjort for å sette fokus på toppidrettsutøvernes økonomiske rammebetingelser. At vi nå får 30 millioner kroner fra Sparebankstiftelsen DNB over fire år, hvor 20 millioner går til SUMMIT 2024, er svært gledelig, sier idrettspresident Berit Kjøll. – Toppidretten i Norge er utrolig viktig for det norske folk og toppidrettsutøverne våre er viktige rollemodeller for hele breddeidretten. Derfor er det svært gledelig med den rause overrekkelsen vi nå har fått fra Sparebankstiftelsen DNB. Disse pengene kom på et meget gunstig tidspunkt.

Skateboarder Elias Nilsen er én dem som får glede av de tildelte midlene. Han forteller at en bedret økonomi vil gjøre satsingen mot Paris 2024 litt enklere.  

– Det betyr veldig mye at det kommer inn penger, det lar oss utøvere få fokusere enda mer på idretten, og det hjelper oss med trening og kvalifiseringer til OL, sier Nilsen. 

«Mangfold i toppen»

Prosjektet «Mangfold i toppen» skal styrke mangfoldet og bredden av idretter i norsk toppidrett, gjennom å styrke idretter med små ressurser. Midlene er direkte støtte til SUMMIT 2024, et samarbeid mellom Olympiatoppen og ti idretter med fremragende prestasjonskultur og utøvere, men som mangler penger til å ta ut sitt potensial. 

Ifølge Olympiatoppens statistikker har mer enn halvparten av norske sommeridrettsutøvere som mottar stipend fra Olympiatoppen, en lavere inntekt enn EUs fattigdomsgrense på 260 000 kroner. Det fører blant annet til at utøvere ikke har råd til å stå i trenings- og utviklingsprosessen over den tid som kreves for å utvikle seg til internasjonalt toppnivå. Samtidig har ikke særforbundene ressurser til et godt nok sportslig opplegg gjennom landslagene med ansatte trenere.

– For at norsk toppidrett skal opprettholde et mangfold av idretter som kan konkurrere på den internasjonale arena, må det sikres et minimum av rammebetingelser for å satse profesjonelt, sier toppidrettssjefen. – Dette prosjektet vil gi like muligheter gjennom at økonomi som barriere blir utjevnet, inkludering av parautøvere og ivaretakelse av kjønnsbalanse.

«Det krevende steget»

Prosjekter «Det krevende steget» mottar en gave på ti millioner, fordelt på fire år, fra Sparebankstiftelsen DNB. Målgruppen er utøvere i aldersgruppen 19 til 25 år, og Olympiatoppen vil støtte disse utøverne og trenerne deres i deres daglige treningsmiljøer, gjennom Olympiatoppens syv regionale avdelinger. Støtten vil primært være gjennom kompetanse og utvikling.

Et av norsk idretts strategiske mål/satsingsområder er å hjelpe unge utøvere i overgangen til toppidrett på seniornivå, og dette kan være et krevende steg for svært mange unge utøvere. Når de har vært gjennom toppidrettsgymnas, junior- /rekruttlandslag, og talentutviklingsprosjekter med støtte fra Olympiatoppen, er nåløyet trangt for å komme med på landslag elite/senior, og det er mange som ikke klarer å ta steget til elitelag før i 24-25-årsalder.

– Dette er utøvere som ofte faller mellom to stoler i satsingen. Sparebankstiftelsen DNB tilfører nå ressurser slik at vi kan følge dem opp på en bedre måte over hele landet, men med et hovedfokus på å styrke kapasiteten til å følge opp på Østlandet, avslutter toppidrettssjef Tore Øvrebø.

Meld deg på vårt nyhetsbrev