#
Foto: IOC

IOC: - Intet behov for drastiske avgjørelser om OL i Tokyo nå

Skrevet av NTB 17. mars 2020

Den internasjonale olympiske komité (IOC) oppfordrer i en erklæring idrettsfolk til å fortsette sine forberedelser til Tokyo-OL i sommer.

 

Erklæringen ble lagt ut etter en videokonferanse med representanter for de internasjonale særforbundene i OL-idrettene. På dagsorden var situasjonen rundt spredningen av koronaviruset og tiltak i den forbindelse.

IOC melder at man i dagene som kommer vil ha lignende konferanser med de nasjonale OL-komiteene, med utøverrepresentanter og med Den internasjonale paralympiske komité (IPC), blant andre.

IOC kom med sin erklæring noen timer etter at Det europeiske fotballforbundet (Uefa) besluttet å utsette sommerens fotball-EM til neste år. Erklæringen ble enstemmig godkjent av IOC-styret og fikk tilslutning fra alle de internasjonale særforbundene.

Tror på bedring
– IOC oppfordrer alle utøvere til å fortsette sine forberedelser til Tokyo-OL som best de kan, står det.

– Vi har tillit til at de mange tiltakene som treffes i land over hele verden vil bidra til å få situasjonen med koronaviruset under kontroll.

Det står at man i forberedelsene til lekene i Tokyo har definert to punkter som vil settes over alle andre:

1. Å beskytte helsen til alle involverte og å støtte kampen mot spredning av viruset.

2. Å beskytte utøvernes og olympisk idretts interesser.

– Vi er et olympisk samfunn, og vi støtter hverandre i gode tider og i vanskelige tider. Vår solidaritet definerer oss som et samfunn, sier IOC-president Thomas Bach.

I erklæringen står det at man vil fortsette å overvåke virussituasjonen kontinuerlig.

Nødvendige tiltak
Allerede i februar ble en arbeidsgruppe nedsatt med representanter fra IOC, Verdens helseorganisasjon (WHO), Tokyo-arrangøren og lokale og nasjonale myndigheter i Japan. Dens mål er å vurdere, koordinere og iverksette tiltak.

Det pekes på at man har justert formatet for testarrangementene i Tokyo slik at man får gjennomført viktige tester selv om eliteidrettsarrangementene er avlyst, og at forberedelsene til lekene er i rute tross problemene som må overvinnes.

Et av de store problemene er avlysningen av flere OL-kvalifiseringskonkurranser. IOC gir et lite innblikk i hvordan man akter å håndtere dette i fall konkurransene ikke kan avvikles i tide.

– Allerede er 57 prosent av OL-deltakerne kvalifisert. Når det gjelder de resterende plassene, vil vi jobbe tett med internasjonale særforbund for å gjøre eventuelle endringer i kvalifiseringssystemet, står det.

Endret OL-kvalifisering
Man vil gjøre det etter følgende prinsipper:

1. Allerede tildelte plasser tilhører forbund eller utøvere som har oppnådd dem.

2. Kvalifiseringsstevner kan avholdes dersom situasjonen tillater det og utøvere og lag får rettferdig tilgang til dem.

3. Ved nødvendige endringer i kvalifiseringssystemet skal plasser tildeles (a) basert på oppnådde resultater, for eksempel ranking eller tidligere konkurranser, og (b) om mulig gjenspeile allerede etablerte prinsipper i kvalifiseringssystemet.

Særforbundene skal foreslå endringer ut fra disse prinsippene. IOC åpner for etter spesiell vurdering å øke utøverkvotene for å unngå urettferdige utslag.

Meld deg på vårt nyhetsbrev