Årets kvinnelige parautøver

2013 Sarah Louse Rung
2014 Sarah Louise Rung
2015 Sarah Louise Rung
2016 Sarah Louise Rung
2017 Sarah Louise Rung
2018 Birgit Skarstein
2019 Birgit Skarstein
2020 Vilde Nilsen
2021 Ikke utdelt grunnet pandemien
2022 Birgit Skarstein
2023 Helle Sofie Sagøy