#
Nordland

Trond Jøran Pedersen er Nordlands kretsvinner til prisen Årets ildsjel.

Navn: Trond Jøran Pedersen
Alder: 64 år
Idrett: Hopp
Idrettslag: IL Stålkameratene, Mo i Rana
Idrettskrets: Nordland

Trond Jøran Pedersen var aktiv i IL Stålkameratene allerede fra han var barn, og han drev både med fotball, friidrett og ski. Da det vokste fram et stort og godt kombinertmiljø i Rana, ble også Pedersen bitt av basillen og satset på kombinert. Men det var spesielt hopp som tiltalte han mest. Han har utdanning som trener innen hoppsporten, og han har flere ganger deltatt på landslaget. Han har totalt 10 topp-ti plasseringer i World Cup.

Pedersen har gjennom mange tiår vært en trofast og utmerket ambassadør for IL Stålkameratene, både som utøver, leder og styremedlem i laget. Han kan skilte med utallige dugnadstimer i hoppbakker, og som arrangør av hopprenn og skicross for barn. Hans integritet har fått fram et engasjement og dugnadsvilje uten sidestykke, både i skimiljøet og i næringslivet. Hans innsats for Fageråsbakkene har bidratt til at ski-idretten i Rana vokser, og at flere unge utøvere markerer seg nasjonalt. Hoppanlegget i Fageråsen er blitt en «snakkis» langt utenfor Norges grenser, og Pedersen har utvilsomt bidratt til å sette anlegget på kartet.

Pedersen har også vært initiativtaker og pådriver for å opprette et tilbud til elever som ønsker å kombinere en yrkesfaglig utdanning med en satsing på skihopp, kombinert eller langrenn ved Polarsirkelen skole i Mo i Rana. På denne måten vil kompetansen som bygges kunne forbli i regionene og skape nye miljøer. Søknad fra Nordland Fylkeskommune ligger nå inne til behandling hos Kulturdepartementet.

I dag har han fortsatt mange verv, blant annet som styremedlem og som leder av hopp- og kombinertkomiteen i Nordland Skikrets og som styreleder i Fageråsbakkene AS. Pedersens sterke uegennyttige innsats har hatt og vil i framtida ha stor betydning både for lokalsamfunnet og hoppsporten spesielt.

127A9353 kopi.jpg

Foto og video: Vetle Eggen.