#
Rogaland

Tor Gunnar Tollaksen er Rogalands kretsvinner til prisen Årets ildsjel.

Navn: Tor Gunnar Tollaksen
Alder: 44 år
Idrett: Fotball, innebandy, sjakk
Idrettslag: Idrettslaget Pol
Idrettskrets: Rogaland

Tor Gunnar Tollaksen er leder av Barneutvalget i idrettslaget Pol, og bruker så godt som hele sin fritid for å skape en sosial arena for alle - uavhengig av bakgrunn, ferdigheter eller økonomisk situasjon. Motivasjonen og drivkraften er forankret i hans verdisyn- at et idrettslag har et samfunnsoppdrag langt utover å lære barna å bli gode i en idrett. Hans innsats alene har derfor gjort at Idrettslaget Pol, til tross for en enorm vekst i medlemmer de siste 5-6 årene, har klart å holde Tollaksen sin målsetning - nemlig å tilby landets billigste helårstilbud til barn og unge.

Tollaksen har på eget initiativ søkt om midler til Sommer på Stemmens i flere år på rad, et gratis aktivitetstilbud om sommeren for barn og unge i hele bydelen. Flere hundre barn fra alle sosiale lag har fått et suverent tilbud, samtidig som han har valgt å sysselsette og lønne ungdom fra bydelen som instruktører, og dermed gitt dem verdifull praksis i arbeid med yngre barn. Selv har han brukt store deler av sin egen ferie for å skape et så godt tilbud som mulig.

Tollaksen sitt sosiale engasjement har også gjort han til primus motor for å realisere et aktivitetshus for hele bydelen. Utover det samfunnsoppdraget han anser at et hvert idrettslag har, så har han en visjon og en drøm om et aktivitetshus som bidrar til inkludering og mangfold hvor mennesker som ikke klarer å komme inn i ordinært arbeid av ulike årsaker, får arbeidstrening i trygge omgivelser. Om det er språktrening for alle ressursfulle foreldre med minoritetsbakgrunn eller praksisplasser for mennesker med nedsatt funksjonsevne, så står han på for å skape en inkluderende arena som mangler sidestykke.

Utover fotballen er han sterkt engasjert i innebandy, både som spiller, trener og ressursperson. Han forventer aldri noe i retur, og uttrykker tvert imot en takknemlighet for alle som er med og bidrar rundt han, for det han opplever som meningsfullt og givende arbeid. Han fikser stilltiende alt som må fikses og forteller sjeldent høyt om alt han får til og bør være stolt av. Han er raus på alle måter og bruker hver anledning til å inkludere barn i aktiviteter, og hans tydelige kamp for å få med alle samfunnslag har medført at Idrettslaget Pol har blitt en utpreget god arena for integrering - et rykte som gjør at stadig flere familier med minoritetsbakgrunn slutter seg til klubben. Han er i tillegg initiativtaker til de fleste aktiviteter utover fotball av sosial karakter og inntar ukentlig rollen som vaktmester på klubbhuset, bare for å toppe det hele. Tollaksen er på fornavn med omtrent hver eneste av klubbens snart 400 spillere, og er selv trener for 3 lag.

127A0164 kopi.jpg

Foto og video: Vetle Eggen