#
Troms og Finnmark

Rolf Hall er Troms og Finnmarks kretsvinner til prisen Årets ildsjel.

Navn: Rolf Hall
Alder: 70 år
Idrett: Turn og innebandy
Idrettslag: Harstad turnforening
Idrettskrets: Troms og Finnmark

Rolf Hall har vært en aktiv turner, og han var på kretsnivå i Ofoten og Sør-Troms fram til 18-års alderen, da han ble turntrener. Nå har han vært trener i hele 52 år, og er fortsatt en av Harstads Turnforening mest aktive trenere. Han er en fantastisk engasjert frivillig som er hovedtrener på tre partier, og som ofte også vikarierer som trener på andre partier når noen er borte. Han er alltid først i hallen alle dagene i uka, låser opp og starter med opprigging av utstyr. Han er alltid den siste som går etter nedrigg og rydding.

Hall er svært godt likt av alle i klubben, og han har en egen evne til å se alle. Han gir mye ros, og har alltid noe å lære bort og tilføye på alle nivåer. Omsorgen er særlig stor for nye gymnaster, og han passer alltid på at utøvere får utfordringer på sitt nivå. Han er svært inkluderende, og har bidratt både for nyankomne til Norge og på paraturn. Hall er først i køen på alle dugnader og har bidratt på mange reiser som trener og reiseleder, både til oppvisninger, stevner og konkurranser.

I tillegg til sitt daglige engasjement for Harstad Turnforening er Rolf fortsatt aktiv i Harstad Innebandyklubb, og han går ofte rett videre til innebandytrening etter flere timer med turn i hallen. Der er han med som spiller på treninger, han rigger, rydder, vasker og deltar som frivillig ved kamper og arrangementer for klubben. I tillegg til dette er han aktiv i styre og stell i Harstad helsesportlag, Røde kors, og han har også vært aktiv i Harstad Sportsdykkerklubb. På toppen av det hele deltar han ofte på andre dugnader, og turnforeningen kunne for ikke lenge siden lese i avisen at han hadde ryddet 150 kg piggtråd fra krigens dager, for at ingen på skogstur skulle skade seg. Det er heller ikke uvanlig å se han rydde skog i og rundt turløyper, og å passe på og gjøre rent i gapahuker.

127A9473 kopi.jpg

Bilder og video: Vetle Eggen