Gallakriterier

Valgt bilde (1) kopi.jpg

Under følger kriterier for de ulike prisene under Idrettsgallaen.

1. Årets kvinnelige utøver 
 
Prisen tildeles den kvinnelige utøveren, som etter juryens vurdering, har stått for den fremste internasjonale prestasjonen/resultatet (ev. flere) i året som gikk.
 
 
2. Årets mannlige utøver        
 
Prisen tildeles den mannlige utøveren, som etter juryens vurdering, har stått for den fremste internasjonale prestasjonen/resultatet (ev. flere) i året som gikk.
 
 
3. Årets lag  
 
Prisen tildeles det laget som det siste året, etter juryens vurdering, har levert den fremste prestasjonen og/eller det beste internasjonale resultatet (ev. flere). Lagprestasjoner i nasjonale ligaer/mesterskap kan unntaksvis, og i helt spesielle tilfeller, gi grunnlag for nominering. Klassen omfatter alle lagspill, og teamprestasjoner (ikke stafetter).
 
 
4. Årets gjennombrudd
 
Prisen tildeles den utøveren som det siste året, etter juryens vurdering, har gjort det mest imponerende sportslige gjennombruddet i seniorklassen, fortrinnsvis på den internasjonale idrettsarenaen. (Årets gjennombrudd kan altså ikke tildeles for prestasjoner i ungdoms- eller juniorklasser).
 
 
5. Årets kvinnelige parautøver
 
Prisen tildeles den kvinnelige parautøveren som, etter juryens vurdering, har levert den fremste 
prestasjonen/det beste resultatet internasjonalt siste år.
 
 
6. Årets mannlige parautøver
 
Prisen tildeles den mannlige parautøveren som, etter juryens vurdering, har levert den fremste 
prestasjonen/det beste resultatet internasjonalt siste år.
 
 
7. Årets trener
 
Prisen tildeles den treneren (eller coach/støtteperson) som det siste året, etter juryens vurdering, har vist fremragende kvaliteter som coach/trener, og som har oppnådd svært gode resultater, fortrinnsvis internasjonalt, gjennom sitt arbeid med prestasjonsutvikling.
 
 
8. Idrettsgallaens hederspris
 
Hedersprisen tildeles en person som på en unik måte har viet sitt liv til idretten.
Hedersprisvinneren skal stå for en innsats og innlevelse over tid som er spesielt
beundringsverdig. Prisen kan tildeles en organisasjon som har betydd noe helt spesielt for idretten.
 
 
9. Årets forbilde
 
Prisen tildeles en enkeltutøver eller et lag som har representert idretten på en spesielt forbilledlig måte. Vinneren kan ha utvist fair play i praksis, og/eller formidler gode holdninger til barn og unge gjennom sin idrettsutøvelse og opptreden på og utenfor banen.
 
 
10. Utøvernes pris (Utøverne stemmer)
 
Prisen tildeles den utøveren som toppidrettsutøverne selv mener har stått for den beste prestasjonen/resultatet (ev. flere) i året som gikk. Avstemning i to omganger avgjør hvem som vinner prisen.
 
 
11. Årets navn (Folkejury)
 
Vinneren av Årets navn er den utøveren/laget som stemmes frem av folket selv, basert på nominering fra hovedjuryen. Juryen kan ved nominering til Årets navn praktisere en videre tolkning av det tradisjonelle idrettsbegrepet, og i spesielle tilfeller nominere kandidater som ikke representerer særforbund knyttet til NIF.
 
 
12. Årets Ildsjel (egen jury)
 
Egne kriterier. Se disse her.
 
 
Retningslinjer:
 
• VIKTIG: Alle påmeldinger i de ulike klassene skal ha en KORT begrunnelse/resultathenvisning Det er KUN resultater oppnådd i 2023 som skal vektlegges, ikke resultater tilbake i tid. Juryen ønsker altså ikke utøvernes CV-er eller resultathistorie.
 
• Utøvere og lag kan bare bli nominert én gang i klassene 1, 2, 3, 5, 6, 
men kan også samme året bli nominert i/vinne i klassene 4, 8, 9, 10 og 11.
 
• Særforbundene/forslagsstillerne må selv prioritere hvilken klasse de ønsker å nominere utøverne i. Om flere utøvere fra samme idrett blir innstilt, må særforbundene også sende inn en prioritert rekkefølge på disse.
 
• Idrettsgallaens jury vurderer kun prestasjoner i seniorklassene. Det innebærer at resultater i juniormesterskap/ungdomsmesterskap ikke gir grunnlag for nomineringer, heller ikke i klassen årets gjennombrudd. En ung utøver kan imidlertid vurderes for prestasjoner oppnådd i seniorklassene.
 
• En utøver som tidligere har vært påmeldt/nominert i klasse 4 (Årets gjennombrudd), kan ikke påmeldes/nomineres på nytt i denne klassen et senere år. Dette gjelder også om utøveren ikke vant prisen. Man kan kun ha ett gjennombrudd som toppidrettsutøver.
 
• Juryen kan nominere lagspillere i klassene årets kvinnelige og årets mannlige utøver.
 
• Idrettsgallaen utgår fra Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité, og juryen skal vurdere prestasjoner tilknyttet medlemsorganisasjonen. Juryen har imidlertid fullmakt til å vurdere idrettsrelaterte prestasjoner som ligger utenfor idrettsorganisasjonen i klassen Årets navn.
 
• Juryen kan beslutte ikke å dele ut pris, dersom det er manglende kvalifisert påmelding.