#
Vikens fylkesvinner

Navn: Tom Arne Stryken
Alder: 53 år
Idrett: Fotball og håndball
Idrettslag: Åssiden Idrettsforening
Idrettskrets: Viken

Tom Arne Stryken er en fantastisk og uvurderlig ressurs for Åssiden Idrettsforening, men også for hele Åssiden bydel.  Stryken er et ja-menneske, og han har et helt spesielt engasjement for å jobbe for å tilrettelegge for god aktivitet, samtidig som han gjør det lille ekstra hver gang. Tom sitt hovedengasjement er for fotball. Han har selv spilt fotball og vokste opp som keeper i Åssiden IF. Etter endt karriere gikk Tom over til å bidra som trener i klubben. De seneste årene har han hatt flere verv parallelt.

Stryken sørger for at det er full kontroll på utstyret i Fotballgruppa, samtidig som han har bidratt som lagleder rundt klubbens A-lag damer. Hver lørdag har han det siste året stilt opp på klubbens lavterskel- og åpne tilbud Blå Hvit som er ekstra trening lørdag morgen for de som måtte ønske. Etter at kommunen har bygget en helt ny innendørs kunstgressbane har også Tom tatt ansvar for vedlikehold av den banen. To ganger i uken står Tom opp grytidlig for å børste banen, slik at elever på skolen får gode forhold på dagtid, og klubbens lag på ettermiddag og kveld.

Tom er en svært nevenyttig kar. Det er noe klubben også har nytt godt av gjentatte ganger. Han har bidratt i oppussingen av nytt kjøkken på klubbhuset, malt i flere timer på ny tribune som er bygget, bidratt i bygging av innbytterbenker og sier generelt ja når han får spørsmål om han kan gi en hånd på andre sine prosjekter. Hans engasjement utenfor klubben er også imponerende. Et par ganger i året er han rundt på skolene med brukt utstyr som de kan benytte til sine aktiviteter. Tom har også tatt et stort ansvar for natteravnordningen i bydelen. Dette er en ordning i samarbeid mellom Åssiden IF og FAU på skolene. Stryken er en mann som er stolt av klubben, og klubben er også stolt av Tom.

Stryken_1110.jpgFoto og video: Karl Filip Singdahlsen