#
Innlandets fylkesvinner

Terje Redtrøen er Innlandets fylkesvinner til prisen Årets ildsjel.

Navn: Terje Redtrøen
Alder: 68
Idrettslag: Tylldal IL
Idrett: Allidrett, spesielt vinteridrett og langrenn
Fylke: Innlandet  

Redtrøen har i en årrekke vært en av Tylldal idrettslag sine store ildsjeler. Han har i store deler av sitt voksne liv viet mye av sin fritid, spesielt vinterstid, på dugnadsarbeid for idrettslaget. Redtrøen kom inn i skigruppa i 1981 som løypekjører, en rolle han fremdeles besitter. Han kjører opp et løypenett på fjellet, preparerer lysløypa ukentlig, og kjører bygdeløyper slik at skoleungene kan ha løyper å gå på ski i til skolen. Redtrøen har vært langrennstrener i Tylldal IL i 36 år, i tillegg til instruktør og smører. Han har sittet i styret i skigruppa fra 1994-2008, der han har vært leder alle år forutenom ett.

Fylkesvinneren har på en imponerende måte, med sin ekstra-ordinære dugnadsinnsats, knyttet lokalsamfunn, skole og idrettslag sammen i Tylldal-bygda. Han har alltid nye ideer og prosjekter for ski, og generell folkehelse for bygda folket. Han jobber iherdig for at innbyggerne skal ha turtilbud, skiløyper og glede at aktivitet hele året.

Redtrøen_1110.jpgFoto og video: Karl Filip Singdahlsen