#
Vestfold og Telemarks fylkesvinner

Navn: Hans Morgan Realfsen
Alder: 82 år
Idrett: Fotball
Idrettslag: Pors Idrettsforening
Idrettskrets: Vestfold og Telemark

Hans Morgan Realfsen ble med i juniorstyret i fotballklubben allerede som 18-åring, og har fortsatt i ulike styrer og utvalg i hele 64 år. Hans styrke ble tidlig bemerket, og han har vært en pådriver for utbygging av baner, klubbhus, løyper med mer. Realfsen har hele tiden stått i spissen og stilt opp i arbeidsantrekk, uansett hvilket prosjekt det gjelder. Han har også vært en drivkraft når det gjelder trimløypa – som foreningen fikk anlagt på begynnelsen av 80-tallet.

Realfsen har gjennom årene hatt mange verv, og har vært veldig opptatt av økonomien. Han var regnskapsfører i mange år for fotball, satt i finanskomitéer, økonomikomitéer, kontrollkomitéer, markedsutvalg og dugnadskomiteer. Han er også utrolig ryddig, og har laget instrukser for svært mange funksjoner, i tillegg til klubbhåndbok som ajourføres.

Etter 3 år som sekretær tok han over formanns/lederjobben i 2005, i foreningens hundrede år. Den har han fremdeles. I løpet av disse årene har han hatt en finger med i alt. Han er utrolig initiativrik, og er ikke redd for å stille i kjeledress. Det er lagt nytt tak på begge deler av klubbhuset, innvendig er det gjort store forandringer, i begge etasjer, det er satt opp boder på stadionområdet og det er laget oppbevaringsrom for nødvendig materiell. Realfsen har vært med på alt arbeidet.

Idrettsforeningen omtaler han som en helt uunnværlig ildsjel, en som er sta, men som alltid står på for det beste for Pors idrettsforening.

Porsgrunn_Karl Filip Singdahlsen_1180.jpgFoto og video: Karl Filip Singdahlsen